Varsel om svært kraftige vindkast i Nordland lørdag 16. februar - faregrad oransje

Vi oppfordrer alle vår innbyggere om å holde seg inne mens uværet pågår.

Anbefaling
Fest alle løse gjenstander. Vi oppfordrer alle vår innbyggere om å holde seg inne mens uværet pågår.

Konsekvenser
Gjenstander med stort vindfang kan blåse over ende. Det er fare for skade på bygninger og infrastruktur.

Henvendelse til kommunen
Kontakt Værøy kommune ved Teknisk sjef Nikolai Hansen på telefon 901 56 046 ved fare for, og skade på kommunale ansvarsområder.

Sikkerhet
Utøv varsomhet og ikke gå ut for å redde løse gjenstander, som du kan bli truffet av. Teknisk etat vil ta befaring over eventuelle skader så snart det er praktisk mulig.

Tidslinje
1. Lørdag 16. februar 2019: Klokken 01 - vinden øker.
2. Lørdag 16. februar 2019: Klokken 16 - vinden avtar.

Varslet fra meteorologisk institutt er som følger
Vi har sendt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland lørdag.
Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten.
Et lavtrykk vest for Irland beveger seg mot Norskehavet før helgen, og utvikler seg til et stormsenter mot helgen. Stormsenteret ventes å svekke seg noe før det treffer Nordland, men fortsatt gi sørvestlig sterk storm og vindkast på 30-40 m/s.
Det ventes også høye bølger inn mot kysten, med bølgehøyde på 10-14 meter.
Det er fortsatt usikkert hvor de kraftigste vindkastene og høyeste bølgene vil komme, og hvor kraftig vindkastene vil bli inn over land. Det er sannsynlig med kraftigst vind en gang mellom først på lørdag og utpå ettermiddagen.

Farevarsel på oransje nivå er det nest høyeste nivået. Her kan du lese mer om farevarslene.
 

Klikk for stort bilde