Viktig melding

Vegen over Gångskaret stenges i perioder

Starter mandag 10/6, og vare frem til fredag 21/6. 

Nordland fylkeskommune vil arbeide med sikring av fjellsiden i Skaret. Dette arbeidet planlegges startet mandag 10/6, og vare frem til fredag 21/6. Vegen stenges fra kl. 07.00 til kl. 19.00 hver dag i perioden. Trafikk slippes igjennom annenhver time, kl. 09.00, 11.00 osv.

Spesielle hendelser kan gi avvik fra dette, det vil i så fall bli forsøkt annonsert i forkant.