Vi har opplevd tekniske problemer med e-postmottak!

Har du sendt en e-post til oss som du ikke har fått bekreftelse på? Send den gjerne på nytt! 

Vi har opplevd tekniske problemer med e-posttjenesten vår. Mer spesifikt har vi opplevd at vårt søppelpostfilter har vært litt for følsomt og dermed har vi ikke mottatt samtlige e-poster, spesielt de med vedlegg. Dette har nok vært et problem i uvisst lang tid. 

Vi har snakket med IKT som har roet litt ned på søppelpostfilteret vårt og håper problemet nå er løst.

I den anledning anmoder vi om at de som har sendt e-post til og ikke fått bekreftelse på mottatt e-post, sender denne på nytt inn til oss. 

Vi beklager de ulemper dette har medført.