Vil du delta på norskkurs for voksne?

Høsten 2019 og våren 2020 tilbyr Værøy kommune norskkurs for utenlandske innbyggere og innvandrere.
 
Kursene vil organiseres på ettermiddag/kveld.
 
Meld din interesse på mail til rektor Bianca Halvorsen, innen 5. august.
 
********************************************************************************
 
Would you like to attend a Norwegian course for adults?
In autumn 2019 and spring 2020, Værøy municipality offers Norwegian courses for foreign residents and immigrants.
 
The courses will be organized in the afternoon / evening.
 
Report your interest by mail to Rektor Bianca Halvorsen, by August 5th.