Vil du/dere hjelpe noen som trenger det?

Det er behov for besøkshjem og avlastningshjem.

Værøy kommune gir tilbud om besøkshjem/ avlastning til familier som av forskjellige årsaker trenger avlastning. Dette kan for eksempel være familier som får hjelpetiltak fra barnevernet, familier med funksjonshemmede barn eller familier som av andre årsaker trenger avlastning.

Et besøkshjem er et vanlig hjem som kan ta vare på ett eller flere barn et visst antall ganger pr måned. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og foreldrene.

Målet er å gi barn utvidete muligheter til å delta på aktiviteter, få nye erfaringer og stimulerende opplevelser i et trygt og positivt miljø i besøkshjemmet.

Par og enslige med og uten barn kan være besøkshjem/ avlaster, veiledning vil bli gitt.

Barneverntjenesten i Værøy følger KS sine satser for besøkshjem.

Disse finner du på https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/veiledende-satser-for-fosterhjem-og-besokshjem/ .

Kan du/dere tenke dere å hjelpe til? Kontakt HSO leder Heidi Rønning på tlf. 90219759