Brudd på vanntilførsel ved Sjyveien

Gjør oppmerksom på at vi under arbeid med vanntilførselen dessverre fikk en bruddskade på linja. Estimert tid på å reparere er ca. 1 time. 

Berørt område er Sjyveien og Sjyen.

Vi belager den ulempe dette måtte medføre!

Teknisk etat