Folkemøte kommuneplanens samfunnsdel - Bosetting

Hvordan kan vi sammen bidra til tilflytting og "bli lyst" på Værøy?

Som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres folkemøte på Idrettshuset, mandag 20.Juni kl. 18.00 - 20.30

Bakgrunnen er blant annet spørreundersøkelse som ble gjennomført i vår.

Innledninger ved Kirsten Hasvoll og Vivian Olsen

Program:

18.00 Velkommen ved Ordfører

18.10 Innledning om folketallsutvikling, erfaring fra tidligere undersøkelser. Hva bidrar til tilflytting og «bli-lyst». Kirsten Hasvoll

18.50 Hva har vi gjort for å få bosatt utenlandske ansatte? Vivian Olsen

19.10 Gruppeoppgaver

20.00 Oppsummering i plenum

Håper så mange som mulig deltar i dette arbeidet med å legge til rette for hvordan vi skal ha det på Værøy i fremtiden. Vi vil høre DIN stemme.

Vel møtt

Kristina Olsen - Næringsrådgiver

Erling Sandnes - Kommunedirektør