Viktig melding

Registrering av gravemelding til Lofotkraft AS og Lofotkraft Bredbånd

Lenken til den nye gravemeldingstjenesten er som følger: 

https://ledningsportalen.no/

https://lofotkraftbestillingsportal.azurewebsites.net/

  • Tjenesten er koblet direkte opp mot våre karttjenester, og utsendte kart vil vise sanntidsdata over kabler og rør

  • Dere får tilsendt kartlag umiddelbart etter at gravemeldingen er registrert, automatisk fra vårt system

For oss som nett- og fiberselskap gir det en stor fordel da den nye tjenesten er koblet sammen med våre eksisterende systemer.

For å få utført påvisning, har vi nå endret på rutinen.

Nå er det slik at dere som entreprenører gir oss beskjed når dere ønsker en påvisning utført, om dere ser at det er kabler/rør som vil komme i konflikt med deres arbeid.

Om dere er usikker på om kart og terreng stemmer, så sender dere også beskjed om å få utført påvisning, selv om kartet forteller at det ikke er kabler/rør til stedet.

  • Påvisning bestilles til den e-postadressen som står i svaret dere mottar på deres gravemelding, som skiller på selskap og avd. for behandling av henvendelsen (Svolvær/Fygle)
  • Videresend mailen dere har mottatt, til oppgitte e-postadresse. 
  • Behold emnefeltet slik dere har mottatt det, slik at vi ser hvilket ordrenr det gjelder
  • Påvisningen bestilles minimum 7 dager i forveien (gjelder selvsagt ikke ved akutt oppståtte situasjoner som brudd i vannledninger etc)

 Vedlagt følger en brukerveiledning (PDF, 2 MB)som viser hvordan bestillingsportalen fungerer.