Formannskapets innstilling til Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 22. november budsjett for 2020, og økonomiplan 2020-2023. Kommunestyret behandler saken 10. desember.

Formannskapets innstilling er i henhold til Kommunelovens § 44 og § 45 lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumentene finner du på rådhuset, eller du kan lese de her:

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023