Viktig melding

Høring kommuneplan samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut til offentlig ettersyn. 

Vi ønsker din tilbakemelding. Les dokumentet og eventuelt kom med din mening innen 28.10.22 

 

 

Vi ber om at tilbakemeldinger, merknader og innspill rettes til Værøy kommune, Sørland 33, 8063 Værøy

Vi foretrekker at tilbakemeldinger fremsettes skriftlig, enten elektronisk via skjema nedenfor eller på epost.

Høringsfrist 28.10.22

Les dokumentet (PDF, 515 kB) 

For mer informasjon:

Kommuneplan