Viktig melding

Kommuneplan

For Værøy kommune 2023-2034

Vi vil høre din mening om fremtidens Værøy!

Hvordan vi lager ny samfunnsdel for Værøy er bestemt gjennom planprogrammet, som er "plan for planen".  På denne siden kan du følge hele prosessen. Ny plan skal vedtas i 2022.

Gå til

Hva er en kommuneplan? Hva inneholder en kommuneplan? Samfunnsdel Arealdel

 

bildet viser en ute i kajakk mot værøy - Klikk for stort bildeFoto: Anne Gerd Strand

 

Hva inneholder en kommuneplan?

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Hvor skal vi ha grønne områder? Hvordan planlegger vi for å oppnå god helse? Hvordan samarbeider vi best med nabokommuner? Hvordan skaper vi et godt samfunn å bo og leve i? Hvordan skal vi tilrettelegge for et næringsliv i vekst? Hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge?

Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser.

  ​​​​​​

bildet viser fyret i solnedgang - Klikk for stort bilde

          Foto: Tom Viktor Torstensen

 

bildet viser barn som løper på skolegården på en finværsdag - Klikk for stort bilde

 

 

 Foto: Heidi Augestad

Samfunnsdelen

Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder plan- og bygningsloven §§ 11-12 til 11-15

Arealdel

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. 

Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger og andre tjenester.

Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut. Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.

​Oppstart vinteren 2023

 

bildet viser fisk som henger på hjeller til tørk - Klikk for stort bilde