Viktig melding

Kunnskapsgrunnlag

Oversiktsdokumenter blir lagt ut her

Det utarbeides flere utredninger som vil danne et kunnskapsgrunnlag til samfunnsdelen og kommunedelplaner. I tillegg ønsker vi å benytte oss av eksisterende kunnskapsgrunnlag.