Høy vannstand gjeldende for lørdag 23 mars

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel, nivå oransje, om høy vannstand kombinert med høye bølger i Nordland.


Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel, nivå oransje, om høy vannstand kombinert med høye bølger i Nordland gjeldende for lørdag 23. mars.

For Nordland sin del er det estimert en vannstand på 50-70 cm over høyden i tidevannsmodellene med maksnivå mellom kl. 13 og 15. Floa vil da ligge på et nivå som opptrer hvert 10-20 år. I tillegg vil det bli svært høye bølger, opp mot 10 til 13 meter utaskjærs.

Les mer her: https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-svaert-hoy-vannstand-i-trondelag-og-nordland

For vannstands- og tidevannsinformasjon se her: https://www.kartverket.no/sehavniva/