Test av sjøvannsledningen som går via Småbåthavna i dag.

Det kan forekomme stopp i vannleveranse i korte perioder under testen. Det er videre planlagt reparasjon av hovedledning mandag 27.01.2020. Levering av vann under reparasjon går da i linje via Småbåthavna.
 
Skulle dette være ugunstig for produksjon må det gis beskjed til undertegnede.
 
Odd Arne Andreassen
Teknisk etat, VA