Viktig melding

UTLYSNING: DRIFT AV BOBILCAMPING PÅ FLYSTRIPA PÅ NORDLAND

Bakgrunn: Værøy kommune har til hensikt å tilrettelegge for en bobilcamping på deler av flystripa på Nordland for å imøtekomme behovene til reisende med bobiler. Vi søker derfor kvalifiserte aktører til å utvikle og drifte dette området. Plasseringen er allerede en veldig populær lokasjon for bobilturiser med en flott og variert natur lett tilgjengelig, både kystlinje og friområder gir gode muligheter til å dyrke friluftsliv.

Driften av campingplassen gjelder som en leieavtale, hvor tilbyder på tar seg å etablere en bærekraftig forvaltning av avsatt område til bobilcamping. 

Alle interessenter kan gi tilbud. Det velges en leverandør/driver av campingplassen, men vi oppfordrer til samarbeid. 

Beskrivelse av Oppgaven: Vi ønsker å tilby et attraktivt bobilcampingområde som gir et behagelig opphold for besøkende.

Oppgavene vil omfatte, men er ikke begrenset til:

  • Etablering og vedlikehold av campingplass for bobiler.
  • Tilby nødvendige fasiliteter som strømtilkobling, vannforsyning, renovasjonsmuligheter, osv.
  • Implementere bærekraftige praksiser for avfallshåndtering og energiforbruk.
  • Skape et trygt og sikkert miljø for alle besøkende.
  • Driften av servicebygget i Nordlandshagen. 
  • Evne til å levere gode fasiliteter og service til reisende.
Kristina Olsen

Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt for utfyllende informasjon.  

Innlevering av Tilbud:

Interesserte aktører oppfordres til å sende inn sine tilbud innen 11.02.2024 til Værøy kommune.

Tilbudet skal inkludere:

  • Plan for området og driften
  • Referanser fra tidligere lignende prosjekter.

Frist for Innlevering: 11.02.2024

Vi ser frem til å motta dine tilbud og samarbeid for å skape et flott bobilcampingområde.

Tilbud sendes til: postmottak@varoy.kommune.no 

Ta kontakt ved spørsmål!