Viktig melding

Veger stenges

Gjelder området nedre Tyvnes

Grunnet ledning i veibanen, løst autovern og andre løse gjenstander har vi samråd med politiet stengt veier i området. Se vedlagte kartutsnitt.