Viktig melding

Oppsigelse av barnehageplass

  • En barnehageplass kan sies opp med en måneds varsel regnet fra den 01. i måneden.
  • Ved hovedopptak i mars er oppsigelsestiden 3 måneder for nye søkere, dersom det ikke er mulig å tildele plassen til andre.
  • Oppsigelsen skal være skriftlig og sendes barnehagestyrer eller Postmottak, Værøy kommune.
  • Oppsigelse av plass på våren må skje senest 30. april, dersom en skal unngå å betale barnehageplassen ut barnehageåret.

Kontakt

Beathe Fagertun
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 90 96 91 90
Mobil 95 77 16 90

Postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøksadresse
Sponga 37
8063 Værøy

Åpningstider
Mandag til fredag
kl.07.45 - 16.15.