Viktig melding

Barnehageopptak

Barnehagen har hovedopptak 2 ganger pr år.

Søknadsfrist 1.mars gir oppstart i august (etter fellesferie).

Søknadsfrist 1.september gir oppstart 1.januar.

Hvis dere er usikre på hvilken dato som blir oppstart, da det kanskje er langt frem i tid, kan dere sette opp en forventet dato, og endre den etter avtale med styrer senere.

Ved opptak blir følgende prioritert:

1. Barn med funksjonshemminger, jfr. Lov om barnehager §13

2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i det forebyggende barnevern, Lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd.

3. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år, jfr. Lov om barnehager §12a.

4. Alle 5 åringer som søker barnehageplass skal tilbys plass.

5. Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning.

6. Barn fra familier som har stor belastning pga sykdom og/eller andre forhold.

7. Barn fra familier med minoritetsspråklig bakgrunn.    

Kontakt

Beathe Fagertun
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 90 96 91 90
Mobil 95 77 16 90

Postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøksadresse
Sponga 37
8063 Værøy

Åpningstider
Mandag til fredag
kl.07.45 - 16.15.