Viktig melding

Pris, betaling og moderasjonsordninger

Det betales for 11 måneder pr år, juli er betalingsfri måned. Barnehagen er sommerstengt i 3 uker, i tillegg har vi 5 planleggingsdager i løpet av året.

Søk om redusert foreldrebetaling her

Basert på statsbudsjettet vil pris fra 1. august 2022 vil være kr 3050,- + 350 kr i kostpenger for full plass.

Søskenmoderasjon: 

  • Barn nr 1; full pris
  • Barn nr 2: 30 % moderasjon
  • Barn nr 3 osv: 50 % moderasjon

Det gis ingen betalingsreduksjon for kortere daglig oppholdstid. Fravær under en måned gir ikke rett til redusert betaling. Ved legitimert sykefravær utover en mnd., gis reduksjon i foreldrebetaling etter søknad. Foreldrebetalingen betales ifølge utsendt regning. Ved manglende betaling i mer enn 1 måned sendes varsel om oppsigelse av plassen. Opptak til skolefritidsordningen skal ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent/kostpenger fra tidligere barnehagetilbud.

For barn med betydelig funksjonshemninger kan det etter søknad gis moderasjon, også ved kortere daglig opphold.

Moderasjonsordning foreldretaling: Har familien lav inntekt, kan dere søke om redusert foreldrebetaling. Ved beregning av moderasjon vil familiens samlede økonomiske situasjon bli vektlagt. Dette beregnes ut fra UDIRs til en hver tid oppdatert kalkulator for moderasjon. Når dere søker legger dere den siste selvangivelsen(e) for familien som vedlegg. Dersom en familie kommer i en midlertidig krisesituasjon pga. sykdom eller lignende, kan en tidsbegrenset moderasjon eller friplass innvilges.

Mer informasjon om moderasjonsordningen finner dere her: 

Gå til informasjon om moderasjonsordningen på udir.no

Kontakt

Beathe Fagertun
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 90 96 91 90
Mobil 95 77 16 90

Postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøksadresse
Sponga 37
8063 Værøy

Åpningstider
Mandag til fredag
kl.07.45 - 16.15.