Viktig melding

Artikkelliste

Kontakt

Beredskap
Informasjon

Når telefon-, mobil- og nettforbindelsen fungerer
Telefon: Brann: 110
Politi: 112
Lege/AMK: 113
Legevakt: 116 117
Værøy kommune: 954 20 600
Værøy kommune vakttelefon for vannverket: 906 04 206


Når vanlig telefon-, mobil- og nettforbindelsen IKKE fungerer har Værøy kommunes kriseledelse en satellittelefon som kan brukes for å ringe ut av øya, og som andre utenfor kommunen kan kontakte oss på.
Værøy kommune satellittelefon:
+88 16 22 47 07 39


Internett:
I en krisesituasjon vil kommunens nettside og Facebook-side benyttes aktivt til å informere innbyggere og andre.
Du finner oss på:
• www.varoy.kommune.no
• www.facebook.com/varoykommune