Fysioterapi

Velkommen til fysioterapitjenesten i Værøy kommune og Værøy Gym treningssenter!

Værøy kommune tilbyr kommunal fysioterapi, samt privat fysioterapi med driftstilskudd.

Målet med fysioterapi er å fremme god helse ved å jobbe med kropp og bevegelse. En fysioterapeut behandler og forebygger smerter, skader og sykdommer eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandlingen blir gitt på bakgrunn av en grundig undersøkelse og vurdering.  Fysioterapeuten kan i tillegg bidra til en trygg og forsvarlig opptrening etter operasjon, gi råd om bruk av hjelpemidler, samt delta i tverrfaglig team. 

Hos fysioterapeuten kan du skaffe deg treningsbrikke for bruk av kommunens treningssenter, Værøy gym.
 

Kontakt

Katrine Hårberg
Fysioterapeut
E-post
Telefon 916 12 714