Viktig melding

Fysioterapi

Velkommen til fysioterapitjenesten i Værøy kommune

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Fysioterapi er for alle aldersgrupper.

  • Undersøkelse og behandling
  • Bidra til en trygg og forsvarlig opptrening etter operasjon
  • Veiledning
  • Råd om hjelpemidler
  • Delta i tverrfaglig team
  • Forebyggende helse

I Værøy kommune tilbyr vi kommunal fysioterapi og privat fysioterapi med driftstilskudd.

Hvordan kan du få fysioterapi?

Ta direkte kontakt med fysioterapeut Katrine Hårberg på telefon: 916 12 714

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut. Fra 1. januar 2018 har du direkte tilgang til fysioterapi. Det vil si at du ikke trenger henvisning, men selv kan ta kontakt når du har behov for tjenesten.

Hva koster det?

Du betaler kun egenandel inntil egenandelstaket. Egenandelen føres på frikort for helsetjenester, som da vil gjelde ut året.

Fysioterapi for barn under 16 år er gratis.

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut/

Kontakt

Katrine Hårberg
Fysioterapeut
E-post
Telefon 91 61 27 14