Viktig melding

Hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler i Værøy kommune

 

Teknisk hjelpemiddel

Et teknisk hjelpemiddel skal bidra til å løse praktiske problemer i hverdagen i alle aldre.
Man kan få støtte i form av tilskudd til små enkle hjelpemidler som er i ordinær handel, men også til utvendig tilpasning for å komme inn i egen bolig. Eksempel på tekniske hjelpemidler kan være rullestol, rullator, toalettstøtte, seng, dusjstol osv.

Behov

Flere av de kommunale tjenestene kan kartlegge behovet ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering og eventuell reparasjon av hjelpemiddel utføres vanligvis av kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentralen. Når det ikke lenger er behov for hjelpemiddelet, skal det returneres.

Ansvar for utlån av hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentral i Nordland har ansvar for alle varige utlån.
Værøy kommunale lager har ansvar for korttidsutlån.

Korttidsutlån av hjelpemidler - inntil 2 år

Har du et kortvarig behov for hjelpemidler, f. eks rullator eller krykker etter en operasjon, kan du låne dette fra kommunen.

Varige lån - over 2 år

Har du varig (over 2 år) og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden. Har du behov for hjelpemidler til varig bruk, kan du kontakte en av hjelpemiddelkontaktene.
En person vil komme hjem til deg for å vurdere ditt behov og hjelpe deg med en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Nordland.
I større saker vil du få skriftlig vedtak fra NAV Hjelpemiddelsentral Nordland.
Du vil bli kontaktet når hjelpemiddelet er kommet til kommunen. Hjelpemidler kan hentes eller vi bringer ved Værøy kommunale lager etter avtale.

Pris

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv. Bortsett fra noen få unntak, betaler du ingenting for lån av hjelpemidler.

Kommunalt lager

Kommunen har et begrenset kommunalt hjelpemiddellager for korttidsutlån.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, ta kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Henting og levering av hjelpemidler

Du kan selv hente eller levere hjelpemiddelet hos oss på det kommunale lageret. Ring på forhånd for å gjøre en avtale. Om nødvendig kan vi hente og bringe for deg, men det vil ta noe lenger tid. Hjelpemidler blir kjørt ut og hentet etter avtale. Du har selv ansvar for hjelpemiddelet du låner. Gi beskjed til oss når behovet opphører.

Service og vedlikehold

Du har selv ansvar for vanlig vedlikehold av hjelpemidlene, slik som renhold, luft i dekk osv. Ved feil på hjelpemiddelet og reparasjoner kontakt kommunens tekniker på hjelpemidler. Hvis hjelpemiddelet ikke fungerer som planlagt, blir for lite, eller annet, kontakt kommunens kontaktpersoner.

Kontakt

Hjelpemiddelkontakter

Anne-Lilly Jakobsen
Tlf. 949 74 887

Håvard Bjerkeli
Tlf. 934 85 483

Syn og hørsel

Værøy sykehjem
Tlf. 481 80 230

Tekniker - reperasjon og service

Håvard Bjerkeli
Tlf. 934 85 483