Viktig melding

Helsestasjon 0-5 år

Velkommen til Værøy helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen følger opp barnets helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Som forelder eller foresatt kan du få råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre/barn-samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, vaksinering, tannhelse m.m.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen i et helsestasjonsprogram, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det.

Oversikt over alle faste konsultasjoner

Oversikt over alle faste konsultasjoner
Barnets alder Du møter Vaksiner
7-10 dager - Hjemmebesøk Helsesykepleier  
4 uker Helsesykepleier  
6 uker Helsesykepleier og lege Rotavirus
3 mnd Helsesykepleier Rotavirus Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Pneumokokksykdom
4 mnd Helsesykepleier  
5 mnd Helsesykepleier Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Pneumokokksykdom
6 mnd Helsesykepleier og lege  
8 mnd Helsesykepleier  
10 mnd Helsesykepleier  
12 mnd Helsesykepleier og lege Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Pneumokokksykdom
15 mnd Helsesykepleier MMR. (Meslinger, kusma og røde hunder)
17-18 mnd Helsesykepleier  
2 år Helsesykepleier og lege  
2 år Helsesykepleier og lege