Steder på Værøy


Sørland

Sørland er øyas hovedsenter. Her finner du matbutikk/bank/post, byggtorget, ute- og spisesteder, lokal klesdesign, kunsthåndtverk, bruktbutikk og lege. Altertavlen til Værøy kirke, malt av Karl Erik Harr, er vel verdt et besøk.

Fergen legger til kai på Tyvnesodden, mens landingsplass for helikopter er lokalisert nær det gamle fiskeværet i Røssnesvågen. Kulturhistorien er synlig her, med eldre bygninger knyttet til fiskerimiljøet og den gamle poståpnergården. Her produseres fortsatt tørrfisk, lutefisk, gammelsalta sei, boknafisk og hjellosing. Det fiskes dessuten sild og hval.

Så lenge det var skuddpremie på rovfugl, ble ørn fanget med hendene i spesialbygde "ørnefangerhuler". Noen av disse hulene kan du fortsatt besøke.
 

Turmuligheter:
Kvalnesodden, Sørlandshagen, Sørlands-nupen, Håheia, Ørnefangerhuler, Gjerdheia, Hornet og Gammelskaret. Fra Brevikdalen kommer du dessuten til Kvalskaret og Nordlandsnupen

 

Nordland

Lofotens eldste kirke, bygget i 1746, ligger på nordsiden av Værøy. På taket troner en staselig løkkuppel, og engelske alabastfigurer fra 1500-tallet smykker altertavlen. Theodor Kittelsen bodde i en kortere periode på den tilhørende Prestegården, som i seg selv er et skue. En gammel skolebygning fra 1881 er i dag museum. I utstillingen finner du fangstredskaper og husgeråd fra 1800-tallet og fram til forrige århundre.

Et gammelt havnivå bestående av rundslipt stein ruver i terrenget rett utenfor Norland sentrum.

På sommeren er Nordland gjerne badet i sol døgnet rundt.
 

Turmuligheter:
Nordlandshagen, Hornskaret, Måstad

 

Måstad

Til et stykke utpå 1950-tallet livnærte 150 mennesker seg av fiske, jordbruk og fangst av lundefugl i den vesle grenda, Måstad. Lundefangst med lundehund var gjerne kvinnens oppgave, mens mennene satte garn i ura. Lunden ble saltet og lagret på tønner til vinterføde. Å sanke egg fra fjellhyllene om våren var en risikabel sport, men en yndet manndomsprøve for tenåringsgutter. I dag er fangst av lundefugl forbudt, og fuglefjellene fredet.

Den barske båtleia til Måstad gjorde at det vesle samfunnet i større monn enn andre Lofotbygder var preget av forlis. Etter hvert som det ble vanlig å motorisere farkostene sine, fant man det best å flytte til steder med bedre kai-anlegg. Stedet er en kulturhistorisk perle.
 

Turmuligheter:
Måstadfjellet og Måhornet