Viktig melding

Administrasjonsutvalget 2023-2027

Utvalget består av 7 medlemmer. De behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og overordna retningslinjer for personalpolitikken. 

I Administrasjonsutvalget sitter følgende medlemmer:

Susan B. Kristiansen
Bertrand Hardie
Leif Roger Røstgård
Rita Adolfsen
Jill Arntsen 
+ 2 medlemmer fagforbundet
Vara:
Håvard Bjerkeli
Siw Eriksen
Rune Eliassen
Elisabeth Fagertun
Kent Bensvik
Ole Martin Kjellbakk
Frode Hardy