Viktig melding

Barnas representant 2023-2027

Består av et medlem.

Barnas representant består av følgende medlemmer:

Helsesykepleier
Vara:
Rektor