Viktig melding

Hovedutvalg for Helse- og sosial 2023-2027

I hovedutvalget for Helse- og sosial sitter det 5 medlemmer, utvalget er ansvarlig for saker som omhandler helsetjenester og sosiale tjenester.

I utvalget sitter følgende medlemmer:

Leder: Hilde Rønning
Nestleder: Rita Adolfsen
 

Ole-Petter Adolfsen
Elisabeth Fagertun
Thor Martin Aronsen
Vara:
Vigdis Hamre
Ole-Martin Kjellbakk
Emilie Olaussen
Bertrand Hardie
Donata Masaityte