Viktig melding

Hovedutvalget for Næringssaker 2023-2027

Næringsutvalget består av fem medlemmer, og fungerer som styre for andre fond/legat så langt dette ikke er lagt til andre organ.

I Næringsutvalget sitter følgende medlemmer:
 

Leder: Svein T. Hardy
Nestleder: Jill Arntsen


Karin Langbakk
Mayrita Fagertun
Jan Arve Refsvik
Vara:
Frode Hardy
Vigdis Hamre
Eva Carita Arnesen
Siw Eriksen
Erling Johansen