Viktig melding

K-sekretariatet IKS 2023-2027

Består av et medlem.

I K-sekretariatet IKS sitter følgende medlemmer: 

Bertrand Hardie
Vara:
Hege Sørli