Viktig melding

Klagenemnd eiendomsskatt 2023-2027

Utvalget består av 3 medlemmer.

I Klagenemnd eiendomsskatt sitter følgende medlemmer:
Monica Pedersen
Jan Arve Refsvik
Eskil Persen
Vara:
Eva Carita Arnesen
Emilie Olaussen
Karin Langbakk