Viktig melding

KomRevNord IKS 2023-2027

Utvalget består av et medlem.

I KomRevNord IKS sitter følgende medlemmer:

Siw Eriksen
Vara:
Eva Carita Arnesen