Viktig melding

Lofotrådet IKP 2023-2027

Rådet består av tre medlemmer

I Lofotrådet IKP sitter følgende medlemmer:
 

Ordfører
Varaordfører
Rita Adolfsen