Viktig melding

Omstillingsgruppen 2023-2027

Består av et medlem.

I omstillingsgruppen sitter følgende medlem:

Ordfører
Vara:
Varaodfører