Viktig melding

Samferdselsgruppen 2023-2027

Gruppen består av 2 medlemmer.

I Samferdselsgruppen sitter følgende medlemmer:
Rita Adolfsen
Siw Eriksen
Vara: 
Jill Arntsen
Per Sneve