Viktig melding

Teknisk utvalg 2023-2027

Utvalget består av 5 medlemmer som er valgt av kommunestyret. De behandler blant annet saker i henhold til plan- og bygningsloven og vegloven.

I teknisk hovedutvalg sitter følgende medlemmer:
 

Leder: Ole Martin Kjellbakk
Nesteleder: Lorents Hardy

Randi Andreassen
Bjørnar Olsen
Elisabeth Fagertun
Vara:
Eskil Persen
Lene Bensvik
Pål Arnesen
Rune Eliassen
Siw Eriksen