Viktig melding

Ungdomsrådet 2023 - 2027

Hva gjør et ungdomsråd egentlig?

Ungdomsrådets hovedoppgave er å sette seg inn i og gi innspill i saker som angår barn og ungdom i kommunen eller fylket. Sakene tas opp på ungdomsrådsmøter og bringes videre til kommunestyret eller fylkestinget. I tillegg kan medlemmene av ungdomsrådet: 

 

  • holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger.
  • arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket.
  • prøve å påvirke politikere ved å fremme sitt syn på en sak i media eller andre steder.
  • uttale seg til saker i fylket eller på nasjonalt nivå.     

 

Ungdomsrådet skal også involveres tidlig i kommunen eller fylkeskommunens planarbeid. 

I Ungdomsrådet sitter følgende medlemmer:
Leder: Elvira Persen
Nestleder: Dina Jakobsen
Hermine Torstensen
David Mortensen
Johannes Andreassen
Vara:
 Henning Andreassen
Emma Torstensen
Nathaniel Kvalnes
Leander Sørheim
Kasper Jonassen