Søknader om støtte fra Værøy kommunes næringsfond behandles av Hovedutvalg for næringssaker.
I løpet av året er det 3 søknadsfrister:
1.februar
1.mai
1.november

Søknaden sendes inn elektronisk her: www.regionalforvaltning.no

Vi ber om at søkere setter seg inn i Reglement for Værøy kommunes næringsfond  (PDF, 532 kB)før søknaden sendes inn.