Viktig melding

Næringsfond

Hovedformålet for Værøy kommunes næringsfond er å bidra positivt til næringsutvikling og til å bedre forholdene til næringslivet i kommunen. Tilskudd eller lån fra næringsfondet skal bidra til å fremme nyetableringer eller vekst i eksisterende virksomhet på Værøy.

Prosjekter/tiltak som prioriteres:

  1. Bidrar til bedret sysselsettingsmuligheter for innvandrere, kvinner og ungdom
  2. Fremme nyetableringer og etablering av nye arbeidsplasser
  3. Bidrar til at Værøy kommune blir en attraktiv kommune å bo i og flytte til.

Søknader om støtte fra Værøy kommunes næringsfond behandles av Hovedutvalg for næringssaker.

Nytt reglement fra 2023. 

Reglement for næringsfond- Værøy kommune (PDF, 198 kB)

I løpet av året er det 3 søknadsfrister: 1.februar, 1.mai, 1. august og 1.november

Søknader sendes i regionalforvaltning:  Søk her

Artikkelliste