Barnevernet - Kontordager på Værøy

UKE DATO
37 11.-13.09.2018
38 19.-20.09.2018
40 03.-04.10.2018
41 08.10.2018
44 31.10-01.11.2018
46 14.-15.11.2018
48 28.-29.11.2018
50 12.-13.12.2018

 

Barnevernet tar forbehold mot endringer i planen.
 

Barnevernet er tilgjengelig på telefon utenom kontortidene på Værøy.

Kontakt

Barneverntjenesten i Bodø
E-post
Telefon 75 55 55 40

Vakttelefon:               
95 07 93 42              

Besøksadresse:     
Dronningens gate 15

Postadresse:           
Barneverntjenesten i Bodø kommune
Postboks 903
8001 Bodø

Maren Finstad
E-post
Telefon 75 55 55 02
Mobil 905 24 895
Bjørg Hansen
E-post
Telefon 75 55 55 45
Mobil 958 72 209