Viktig melding

Krisesenter i Salten

Værøy kommune er medlem av Krisesenteret i Salten som ligger i Bodø

Du som opplever vold i familien eller fra en annen som står deg nær, kan få gratis hjelp på Krisesenteret

Ring: 75 55 58 90

Du kan ringe hele døgnet. De hjelper deg med en gang.

Du kan bo på Krisesenteret hvis du trenger det. Det gjelder også barna dine.

Krisesenteret skal yte hjelp til mennesker som lever i uverdige forhold med noen av sine nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, overgrep og krenkelser.

Det presiseres at Krisesenteret i Salten gir et tilbud til alle mennesker, uavhengig av kjønn. Vi anerkjenner en bredere kjønnsdefinisjon. Loven pålegger kommunene å ha et tilbud til kvinner, menn og barn – vi gir et tilbud til mennesker.

Hva er Krisesenteret?

Krisesenteret i Salten gir tilbud om råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt for mishandling, overgrep eller ulike former vold fra nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner kan være både fysisk, psykisk, seksuell og/eller materiell. Også kjønnslemlestelse, trussel, tvangsekteskap og æresrelaterte trusler regnes som vold i nære relasjoner.

Hvilken hjelp kan du få?

  • Krisesenteret er døgnbemannet
  • De ansatte har taushetsplikt
  • Det er gratis å få hjelp og bo på Krisesenteret
  • Du kan få tilbud om samtale på og oppfølging fr Krisesenteret uten å bo der
  • Du kan få råd og veiledning
  • Du kan få hjelp til å kontakte advokat, politi, NAV og andre deler av hjelpeapparatet
  • Tilbudet er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser