Viktig melding

Værøy havn

Kommunestyre på Værøy har i sak 087/20 vedtatt:
Forskrift om farvannsavgift i Værøy kommunes sjøområde

Forskriften trer i kraft 01.01.2021
Forskriften finnes på kommunens hjemmeside: https://varoy.kommune.no/vei-trafikk-og-havn/havn/
Den vil også bli lagt til Lovdata som lokal forskrift for Værøy

Kommunestyret vedtok i møte 08.12.20 forskrift og regulativer for Værøy havn gjeldende fra 01.01.21.

Forskrift om farvannsavgift i Værøy kommunes sjøområde (PDF, 336 kB)

 

Politiet informerer om retningslinjer for gjennomføring av grensekontroll sjø ved Nordland politidistrikt i forbindelse med av- og påmønstring av sjøfolk

Se retningslinjene her (PDF, 212 kB)

 

Kommunale satser for Værøy havn

Farvannsavgift (tidligere anløpsavgift)
Farledsavgift
Beskrivelse 2020 2021
Fartøy under 15 m 0,- 0,-
Fartøy hjemmehørende på Værøy over 15 m per år 1650,00 1690,00
Fartøy ikke hjemmehørende på Værøy 15 – 27 m per anløp 100,00 100,00
Fartøy ikke hjemmehørende på Værøy 15 – 27 per år 1650,00 1690,00
Ferge i trafikk per anløp 350,00 450,00

 

BT-tabell, avgift beregnes per BT
Fartøy som anløper Værøy kommunes sjøområde betaler farvannsavgift etter ovennevnte satser. Fartøy som ikke er hjemmehørende i Værøy kommune, og er over 27 m/90 fot betaler farvannsavgift etter følgende bruttotonntabell:
BT-tabell, avgift beregnes per BT
Beskrivelse 2022 2023
0-299 BT 0,52 0,55
300-599 BT 0,47 0,49
600-999 BT 0,42 0,44
1000-2999 BT 0,37 0,39
3000-4999 BT 0,32 0,33
5000-6999 BT 0,26 0,27
7000-9999 BT 0,20 0,21
Over 10 000 BT 0,20 0,21

 

Vederlag for bruk av kommunal kai
Fartøy som legger til kommunal kai betaler kaivederlag etter nedenforstående satser. Fartøy over 27 m betaler vederlag etter bruttotonntabell. Vederlaget betales per påbegynt døgn.
Vederlag for bruk av kommunal kai
Beskrivelse 2022 2023
Leie industrikai - Værøy fryselager (fast varevederlag pr. år 250000,00 262500,00
Fiskefartøy inntil 11 m 150,00 160,00
Fiskefartøy inntil 11m - inntil 24 mnd, pr. påbegynt mnd Ny 1000
Fiskefartøy 11 – 27 m 180,00 190,00
Fritidsbåter hjemmehørende på Værøy 150,00 160,00
Fritidsbåter ikke hjemmehørende på Værøy under 11 m 300,00 320,00
Fritidsbåter ikke hjemmehørende på Værøy over 11 m 380,00 400,00
Tillegg for båter i cruise/turistfart +50% +50%
0-299 BT 0,90 0,95
300-599 BT 0,81 0,85
600-999 BT 0,72 0,76
1 000-2 999 BT 0,63 0,66
3 000-4 999 BT 0,45 0,47
5 000-6 999 BT 0,42 0,44
7 000-9 999 BT 0,33 0,35
Over 10 000 BT 0,33 0,35

 

Varevederlag, vederlag per tonn
Varevederlag, vederlag per tonn
Beskrivelse 2020 2021
Fersk/frossen fisk 7,76 7,89
Andre fiskeprodukter 10,35 10,53
Salt/ Veisalt 18,63 18,95
Bulkvarer – sand, grus, stein, sement som losses på kai 22,27 22,65
Bulkvarer – sand, grus, stein, sement som losses til bil 11,39 11,58
Betong og stålkonstruksjoner 22,27 22,65
Skrapjern, trelast, isolasjon og lignende 10,35 10,53
Annet stykkgods 25,88 26,32

 

 

Artikkelliste