Værøy havn

Kommunestyre på Værøy har i sak 087/20 vedtatt:
Forskrift om farvannsavgift i Værøy kommunes sjøområde

Forskriften trer i kraft 01.01.2021
Forskriften finnes på kommunens hjemmeside: https://varoy.kommune.no/vei-trafikk-og-havn/havn/
Den vil også bli lagt til Lovdata som lokal forskrift for Værøy

Kommunestyret vedtok i møte 08.12.20 forskrift og regulativer for Værøy havn gjeldende fra 01.01.21.

Forskrift om farvannsavgift i Værøy kommunes sjøområde (PDF, 336 kB)

 

Politiet informerer om retningslinjer for gjennomføring av grensekontroll sjø ved Nordland politidistrikt i forbindelse med av- og påmønstring av sjøfolk

Se retningslinjene her (PDF, 212 kB)

 

Kommunale satser for Værøy havn

Farledsavgift (tidligere anløpsavgift)
Farledsavgift
Beskrivelse 2020 2021
Fartøy under 15 m 0,- 0,-
Fartøy hjemmehørende på Værøy over 15 m per år 1650,00 1690,00
Fartøy ikke hjemmehørende på Værøy 15 – 27 m per anløp 100,00 100,00
Fartøy ikke hjemmehørende på Værøy 15 – 27 per år 1650,00 1690,00
Ferge i trafikk per anløp 350,00 450,00

 

BT-tabell, avgift beregnes per BT
Fartøy som anløper Værøy kommunes sjøområde betaler anløpsavgift etter ovennevnte satser. Fartøy som ikke er hjemmehørende i Værøy kommune, og er over 27 m/90 fot betaler anløpsavgift etter følgende bruttotonntabell:
BT-tabell, avgift beregnes per BT
Beskrivelse 2020 2021
0-299 BT 0,50 0,51
300-599 BT 0,45 0,46
600-999 BT 0,40 0,41
1000-2999 BT 0,35 0,36
3000-4999 BT 0,30 0,31
5000-6999 BT 0,25 0,25
7000-9999 BT 0,20 0,20
Over 10 000 BT 0,20 0,20

 

Vederlag for bruk av kommunal kai
Fartøy som legger til kommunal kai betaler kaivederlag etter nedenforstående satser. Fartøy over 27 m betaler vederlag etter bruttotonntabell. Vederlaget betales per påbegynt døgn.
Vederlag for bruk av kommunal kai
Beskrivelse 2020 2021
Fiskefartøy inntil 11 m 100,00 100,00
Fiskefartøy 11 – 27 m 120,00 120,00
Fritidsbåter hjemmehørende på Værøy 100,00 100,00
Fritidsbåter ikke hjemmehørende på Værøy under 11 m 200,00 210,00
Fritidsbåter ikke hjemmehørende på Værøy over 11 m 250,00 260,00
0-299 BT 0,59 0,60
300-599 BT 0,53 0,54
600-999 BT 0,47 0,48
1 000-2 999 BT 0,41 0,42
3 000-4 999 BT 0,29 0,30
5 000-6 999 BT 0,27 0,28
7 000-9 999 BT 0,21 0,22
Over 10 000 BT 0,21 0,22

 

Varevederlag, vederlag per tonn
Varevederlag, vederlag per tonn
Beskrivelse 2020 2021
Fersk/frossen fisk 7,76 7,89
Andre fiskeprodukter 10,35 10,53
Salt/ Veisalt 18,63 18,95
Bulkvarer – sand, grus, stein, sement som losses på kai 22,27 22,65
Bulkvarer – sand, grus, stein, sement som losses til bil 11,39 11,58
Betong og stålkonstruksjoner 22,27 22,65
Skrapjern, trelast, isolasjon og lignende 10,35 10,53
Annet stykkgods 25,88 26,32