Digitale forsendelser fra kommunen med SvarUt til Altinn, eller din digitale postkasse.

I regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor, slås det fast at man ønsker at digitale løsninger skal være en primær kanal for dialog mellom offentlig sektor og innbyggere, tjenestemottakere og næringsliv.

Utsending av post
Post fra Værøy kommune skal nå sendes ut digitalt og vi har valgt løsningen SvarUT fra KS (kommunale sakarkiv). Med denne løsningen kommer brev fra kommunen i Altinn på samme måte som melding om skatteoppgjør og lignende, eller i innbyggerens digitale postkasse Digipost eller eBoks. Vi vil ta løsningen gradvis i bruk.
 

Video om digital postkasse.

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.
 
SvarUt sender alle forsendelser til mottakers postkasse i Altinn.
Med følgende unntak:

  • Hvis mottaker har valgt en elektronisk postkasse (Digipost eller eBoks.no) så sendes brevet dit. Man må også hake av i Digipost om man ønsker å få SMS eller e-post eller begge deler når man mottar post der, dette skjer ikke automatisk. (Trykk her for hjelp til å opprette en digital postkasse.)
  • Hvis mottaker har reservert seg mot digital post fra det offentlige så skrives brevet ut og sendes som tradisjonell A post. Brevet blir likevel tilgjengelig i Altinn. Du kan reservere deg her.
  • Hvis mottaker ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn i løpet av 2 virkedager så skrives brevet ut, og sendes som tradisjonell A-post. Brevet blir likevel tilgjengelig i Altinn i 3 måneder.

 

Varsling av mottaker

  • Når forsendelsen ankommer Altinn sendes det ut varsling til mottaker pr. SMS og/eller e-post. Varsling fra Altinn forutsetter at det er registrert kontaktinformasjon.
  • I praksis skjer dette i løpet av sekunder, og mottaker kan åpne brevet i samme øyeblikk. Dette eliminerer den tradisjonelle postgangen.
  • Altinn har nå lansert en egen Altinn-App som gir brukeren tilgang til sin innboks hos Altinn. Brevene kan åpnes og leses fra smart-telefonen.

Løsningen er effektiv, trygg og miljøvennlig og vi håper dette blir godt mottatt. Skulle du som innbygger tross dette ikke ønske å motta brevene digitalt vil du fortsatt få brevet på papir.