Drivkraft -klima, miljø og energi

Lofotrådet, Senja kommune, Vestvågøy kommune, Vågan kommune, Universitetet i Tromsø og Nordavind Utvikling inviterte næringslivsaktører og ungdommer til en felles arbeidsøkt og oppdrag - på lag med politikere og kommunene.

Målet for samlingen var å legge frem konkrete løsninger som tar oss mot målene om: "En lavutslipps transportsone som øker kvaliteten i transporttilbudet, bidrar til sterkere bolyst og skaper et konkurransefortrinn for næringslivet" 

Nordavind Utvikling og Ungt Entreprenørskap sto for en god gjennomføring av dagen. Ungdommenes engasjement og kreative løsninger for å redusere klimautslipp er viktig for å finne fremtidens løsninger.

Representanter fra ungdomsrådet og administrasjonen fra Værøy kommune deltok på arrangementet i Henningsvær. Det ble en spennende dag der vi så viktigheten av ungdommenes medvirkning i samfunnsutviklingen.