ER DU GRAVID?

På Værøy har vi fokus på å ivareta de gravide på best mulig måte og sikre at du som gravid skal føle deg trygg og ivaretatt gjennom hele svangerskapet.

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide i Norge.

Vi tilbyr svangerskapskontroller med samtale og veiledning, samt undersøkelser jfr nasjonale retningslinger. Dersom du ønsker å ta en graviditetstest får du dette gratis på legekontoret. Du trenger ikke bestille time for det.

På Værøy er det ansatt en jordmor som kommer en gang i måneden. Hun heter Kristine Rist Jarnæs og jobber til vanlig på fødeavdelingen i Bodø. Vi ønsker at du skal ta kontakt med legekontoret så tidlig som mulig i svangerskapet slik at du får avtalt første kontroll med jordmor eller lege. Du vil også få tilbud om tidlig ultralyd ved kvinneklinikken i Bodø samt ultralyd rundt uke 18.

Partner er hjertelig velkommen til å være med.

Friske gravide følges opp med kontroll en gang i måneden. Du bestemmer selv om du vil gå til lege eller jordmor.

Det er vanlig å reise inn til Bodø en uke før termin. Har du ikke plass å bo, vil du få dekket hotell frem til fødselen starter.

Etter fødselen vil jordmor og helsesykepleier komme på hjemmebesøk så snart som mulig etter hjemkomst.

Jordmor, fastlege og helsesykepleier tilstreber et godt tverrfaglig samarbeid. Vi har også et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten med lavterskel for å konferere/ henvise inn til rette instans.

Informasjon om værøy legekontor finner du her:

Værøy legekontor

 

Velkommen :)