Folkehelseuka 2020

7-13. september er det folkehelseuken i Værøy kommune.

Klikk for stort bilde 

I den anledning ønsker Værøy kommune å invitere ALLE: lag og foreninger, skoler, barnehager, bedrifter, innflyttere, innbyggere, pensjonister, eldre og unge til å bidra i markeringen. 

Folkehelseuken skal bidra til å sette ekstra fokus på folkehelse og synliggjøre det frivillige arbeidet som skaper de gode tilbudene og aktivitetene vi har i kommunen.
Alle tiltak som setter aktivitet, sosialt samvær, friluftsopplevelser og/ eller sunt kosthold på agendaen medvirker til økt folkehelse. 

Dere kan bidra ved å melde inn små, enkle tiltak og aktiviteter som dere har lyst å arrangere denne uken, gjerne utendørs.
Det kan være enkeltstående arrangementer, eller det kan være de faste aktivitetene som lag og foreninger allerede arrangerer. 
Eksempel på aktiviteter kan være fellesturer, strikkekafe, matlaging, kurs/foredrag, trening, små konserter, konkurranser, sosialt samvær m.m.

Alle arrangører må ha et ekstra fokus på smittehensyn, og må følge de gjeldende pålegg og føringer som kommer fra helsemyndighetene (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/)

Alle som ønsker å markere Folkehelseuken 2020 oppfordres til å melde inn arrangementer/aktiviteter til oss innen 28. august.
Det vil bli laget et felles program for hele kommunen, der aktivitetene annonseres.

For innmelding av aktiviteter/arrangementer, ta kontakt med:

Folkehelsekoordinator Rita Adolfsen
Rita.adolfsen@varoy.kommune.no
Tlf.75420607/45296179