Formannskapsmøte

Det blir avholdt Formannskapsmøte
mandag 09.12.2019 klokken 12.00
Sted: Kommunestyresalen.

 

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no

Møtet er åpnet for publikum.