Kommunestyremøte 14. mai

Møtet holdes på idrettshuset klokken 18.00.

Saksliste

1. Godkjenning av møteprotokoll

2. Presisering av vedtak om eiendomsskatt for 2019

3. Værøy kommunale boligstiftelse - Årsregnskap 2018

4. Årsrapport for Værøy kommunes næringsfond 2018

5. Avfallshåndtering i Værøy kommune - kartlegging og framtidig drift

6. Industriveien - Informasjon om fremdrift og  forslag til endring av trasè

7. Reguleringsplan Korneliusholmen - behandling av innspill til planoppstart

 

Saksdokumenter kan leses her


Møtet er åpent for publikum.