Kommunestyremøte 25. september

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 09.30

Saksliste

 1. Godkjenning av møteprotokoll
 2. Orienteringssaker
      • Fordeling skjønnsmidler 2018 - ressurskrevende tjenester
 3. Interpellasjon fra Værøylista
 4. Årsrapport for Værøy kommunes næringsfond 2017
 5. Anmodning om sletting av tinglyst bruksrett på kaier
 6. Evaluering av bruk av svømmebassenget til folkebad og utleie
 7. Flyplassallianse - etablering og deltakelse
 8. Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenesten 2019-2030
 9. Ny idrettshall og undervisningslokaler - behov for midler til videre prosjektering
 10. Nytt sykehjem - tomtealternativ Korneliusholmen
 11. Politisk delegeringsreglement for Værøy kommune
 12. Revidering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene
 13. Salg av del av kommunal eiendom 14/170
 14. Søknad om fritak fra verv
 15. Utarbeidelse av regional friluftsforskrift for Lofoten

 

Saksdokumenter kan leses her