RENOVASJON

Planlagt tømming 21. september - utgår. Neste tømming blir 5. og 6. oktober

Rest og Mat er nettopp tømt og mellomtømming av Mat onsdag 21. september vil dermed utgå. Neste tømming blir 5. og 6. oktober. Vi beklager om dette gir ulempe for noen innbyggere, men ut fra erfaring vil ikke matdunken fylles på 3,5 uker.

Neste tømming blir 5. og 6. oktober, da for alle typer avfall. Vi starter med Glass/Metall, Plast og Papp. Vi sender ut en ny kalender i midten av oktober.

Vi takker for at man har fulgt oppfordringen om å snu dunken med hengselsiden mot veien. Når det gjelder plassering av dunkene som skal tømmes, kan disse stå plassert slik de alltid har gjort.

Bytte av bokser som har skader.

Vi har på runden som var 9. og 10 september registrert mange bokser som trenger vedlikehold. Noen bokser mangler hjul og andre er delvis ødelagt. Det vil derfor bli gjort en del bytter av deler og noen hele bokser.

Gratis levering av papp og plast i Skardsura for husholdningene

Vi fikk nå på plass kontaineren for Papp og Plast i Skardsura. Den benyttes som mellomlager når vi tømmer bokser og henter sekker hjemme hos innbyggere.

Vi har også en kontainer for Glass og Metall som kan benyttes hvis man har større glassting som skal kastes.

Redusert kostnad ved renovasjon

Endring i innsamling og håndtering av avfall bidrar til reduksjon i kostnad for renovasjon.

Tiltakene har medført at kostnad ved innsamling og levering av avfall til Bodø er blitt vesentlig redusert.

Bakgrunn for at Renovasjon er endret

Værøy kommune ved Teknisk etat gjennomførte i vår og sommer anbudsrunde på renovasjon.

Alle anbud baserer seg på at kostnaden for innbyggere skal være lavest mulig. Dette er både ønsket og lovpålagt i og med at Renovasjon er en selvkost tjeneste.

I det ligger at brukerne betaler det renovasjonen koster og kommunen skal ikke tjene på ordningen.

Selvkostregnskapet skal gå i null etter kommunen har fått innbetalt fra husholdninger og utbetalt til aktørene på henting og levering av avfall i Bodø.

Det har vært en anbudsprosess, der lyktes vi ikke å "komme i mål"

Løsningen ble å leie Renovasjonsbil fra Røst. Denne ordningen fortsetter inntil videre mens vi jobber med å få til en permanent ordning.

Vi har nå ute anbud slik at næringsdrivende kan gi pris på kjøring av Renovasjonsbil.

Det betyr at vi dessverre ikke har avklart alle forhold rundt renovasjon og kan presentere tømmekalender i «låst» utgaver før i desember.