Viktig melding

Søndag 3. desember tennes julegranen på Værøy

I den anledning tilbyr vi lag og foreninger om å arrangere kafe etter at julegranen er tent.

 

Den som arrangerer kafeen, har det fulle ansvar med alt som følger med et slik arrangement 

(sette ut og rydde på plass bord og stoler, bake, selge og rydde etterpå)

Værøy kommune betaler for leie og vasking av idrettshuset.

Kontakt folkehelse og fritidskoordinator Rita Adolfsen på  

Rita.adolfsen@varoy.kommune.no

innen 20.november ved ønske om å ha kafe.