Tømming av slamavskillere i Værøy

Vil foregå i fra uke 30 til og med 32.

Tømming av slamavskillere vil foregå i fra uke 30 til og med 32. Alle tanker som er registrert betalt tømmes i denne perioden.

Eiere av fritidsboliger og andre oppfordres til å sjekke sine slamavskillere, og melde inn behov for tømming før 15. juli 2019.

Behov for tømming kan meldes inn ved å sende e-post til: postmottak@varoy.kommune.no
Merk e-post med "Tømming av slamavskillere".